Usługi Publiczne


DOSTĘPNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

LP Nazwa Rok publikacji Zlecający badanie Pliki do pobrania
1 Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie podlaskim 2019

UMWP /
Departament Rozwoju Regionalnego

2 Potrzeby jednostek samorządu gminnego w zakresie zwiększenia dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w województwie podlaskim 2017

UMWP /
Departament Rozwoju Regionalnego

3 Potrzeby jednostek samorządu gminnego w zakresie zwiększania dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w województwie podlaskim 2017

UMWP /
Departament Rozwoju Regionalnego

4 Dostępność usług publicznych w województwie podlaskim 2014

UMWP /
Departament Rozwoju Regionalnego

 

Dodana: 7 grudzień 2014 10:26

Zmodyfikowana: 9 maj 2019 10:00