Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej został udostępniony w języku polskim

Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej podkreśla powiązania pomiędzy polityką spójności a strategią „Europa 2020" poprzez dodanie rozdziału na temat inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pokazano w nim również, w jaki sposób polityka ewoluowała w kierunku wzmacniania oddziaływania na unijne cele wzrostu i zatrudnienia oraz na ile dobre sprawowanie władzy jest kluczowe dla jej skuteczności.

Pobierz raport >> http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_pl.pdf

Dodana: 2 październik 2014 13:17

Zmodyfikowana: 2 październik 2014 13:17