Analizy i Badania Tematyczne

Prowadzone w regionie prace badawcze dotyczą różnych aspektów funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego Podlasia.

Prezentowane są tutaj wyniki badań, analiz, diagnoz i ekspertyz przeprowadzonych przez samorząd województwa i jego jednostki organizacyjne, w ramach działań statutowych, jak i realizowanych projektów, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Dodana: 25 kwiecień 2014 08:00

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2014 10:26