Prawo i dokumenty

Na stronie rządowej, poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, zostały opublikowane akty prawne w sprawie udzielania pomocy finansowej na zadania w ramach programów operacyjnych:

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym i jest udzielana na:

-         wspieranie innowacyjności,
-         innowacje procesowe i organizacyjne.

 Treść dokumentu dostępna jest pod linkiem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-z-dn-5-listopada-2015-r-ws-udzielania-pomocy-na-wspieranie-innowacyjnosci-oraz-innowacje-procesowe-i-organizacyjne-w-ramach-rpo-na-lata-20142020/

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym i jest udzielana na:

-         budowę lub modernizację infrastruktury energetycznej,
-         badania środowiska bezpośrednio związane z inwestycjami.

Treść dokumentu dostępna jest pod linkiem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-z-dn-5-listopada-2015-r-ws-udzielania-pomocy-inwestycyjnej-na-infrastrukture-energetyczna-w-ramach-rpo-na-lata-20142020/

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym i jest udzielana na:

-         inwestycje w efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy,
-         badania środowiska bezpośrednio związane z inwestycjami.

Treść dokumentu dostępna jest pod linkiem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/rozporzadzenie-ministra-iir-z-dn-5-listopada-2015-r-ws-udzielania-pomocy-inwestycyjnej-na-efektywny-energetycznie-system-cieplowniczy-i-chlodniczy-w-ramach-rpo-na-lata-20142020/

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym i jest udzielana na:

-         inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych,
-         badania środowiska bezpośrednio związane z inwestycjami.

Treść dokumentu dostępna jest pod linkiem:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-z-dn-5-listopada-2015-r-ws-udzielania-pomocy-na-realizacje-inwestycji-sluzacych-podniesieniu-poziomu-ochrony-srodowiska-w-ramach-rpo-na-lata-20142020/

Dodana: 7 grudzień 2015 10:01

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2015 10:01