Platforma danych dla celów prowadzenia polityki spójności

Na stronie https://cohesiondata.ec.europa.eu/ udostępniona została platforma danych o efektach wdrażania polityki spójności w krajach członkowskich Cohesion Policy Open Data Platform.  

W celu zwiększenia przejrzystości i promowania debaty na temat realizacji funduszy UE, ta otwarta platforma danych zawiera informacje na temat inwestycji realizowanych i uzyskanych wyników (oraz danych kontekstowych na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w każdym z krajów UE). Dane liczbowe dotyczące  polityki spójności UE, programów operacyjnych, gromadzone są ze sprawozdań dostarczonych Komisji przez państwa członkowskie.

Korzystanie z danych jest bezpłatne, pod warunkiem powołania się na źródło.

Dodana: 2 październik 2014 14:00

Zmodyfikowana: 2 październik 2014 14:00