Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego

Zachęcamy do zapoznania się z raportem nt. potrzeb i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego.

Raport pn.: „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego” powstał w celu pozyskania informacji o aktywnie działających na obszarze województwa podlaskiego organizacjach pozarządowych, ich praktycznym funkcjonowaniu oraz formalnych i nieformalnych barierach rozwoju. Raport powstał w okresie 25.07.-31.08.2016 r. i był realizowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Głównym zakresem analiz objęto:

  • obszary działalności organizacji pozarządowych w województwie podlaskim;
  • podstawowe informacje nt. organizacji pozarządowych działających w województwie podlaskim;
  • potencjał ludzki organizacji pozarządowych w województwie podlaskim;
  • potencjał finansowy (budżety) organizacji pozarządowych w województwie podlaskim;
  • źródła finansowania organizacji pozarządowych w województwie podlaskim;
  • informację nt. korzystania przez podlaskie organizacje z funduszy europejskich;
  • bariery rozwoju, samoocenę oraz potrzeby organizacji;
  • udział podlaskich organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych. 

W raporcie wykorzystano dane z badań pn.: „Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2015” przeprowadzonych na próbie stowarzyszeń i fundacji losowo wybranych z rejestru REGON (według stanu z grudnia 2014 r.). Dane prezentowane w raporcie dotyczą organizacji pozarządowych województwa podlaskiego oraz ich zróżnicowania wewnątrz regionu. Raport zawiera analizy porównawcze pomiędzy całym krajem a województwem podlaskim. W ogólnopolskiej próbie 3800 organizacji znalazło się 217 fundacji i stowarzyszeń z województwa podlaskiego.

Dodana: 8 wrzesień 2016 14:31

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2016 14:31