Ocena wpływu wsparcia RPOWP na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim

Uczniowie często stają przed dylematem, czy w wyborze szkoły ponadpodstawowej kierować się własnymi zainteresowaniami, czy zapotrzebowaniem na konkretne zawody. Jak pokazują badania ogólnopolskie, w większości przypadków decyzje uczniów są determinowane zainteresowaniami. O wyborze danej szkoły decydują także powszechne, często stereotypowe opinie o jakości kształcenia w danej placówce, np. niższy poziom kształcenia szkoły branżowej w porównaniu do technikum.

Głównymi barierami ograniczającymi popularność szkolnictwa zawodowego wśród uczniów są m.in. brak wiedzy o popycie na pracę i konkretne zawody na rynku pracy, brak wiedzy o  możliwościach zatrudnienia po skończeniu danej szkoły, podejmowanie przypadkowych decyzji, pomijanie doradztwa zawodowego na poziomie instytucjonalnym.

W odpowiedzi na określone wyżej potrzeby, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Program), uwzględniono działania propagujące wiedzę o kształceniu zawodowym, m. in. poprzez realizację projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

Na przełomie 2019 i 2020 roku przeprowadzono badanie ewaluacyjne, które oceniło wpływ interwencji Programu na upowszechnienie kształcenia zawodowego w regionie. 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami publikacji. Raport z badania dostępny jest pod adresem: http://rot.wrotapodlasia.pl/pl/badaniaewaluacyjne/.

 Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Dodana: 3 wrzesień 2020 07:54

Zmodyfikowana: 3 wrzesień 2020 07:54