Informacja z XVII posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

XVII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) zostało przeprowadzone w trybie obiegowym. Przedmiotem posiedzenia były rekomendacje z badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim”.

Konsultacje odbyły się w dniach 26.06.2020 r. – 06.07.2020 r.

USTALENIA

Opis sposobu wdrożenia rekomendacji obejmuje zarówno realizatorów, termin wdrożenia, jak również status rekomendacji. W trakcie konsultacji podniesiono konieczność przesunięcia terminu wdrożenia, na IV kwartał 2023 r., zaproponowanych przez ewaluatora wszystkich usprawnień przypisanych IZ RPOWP. W odniesieniu do rekomendacji 1), 2), 3), 5, 6), 8) oraz 9) wprowadzono zapis o możliwości wdrożenia rekomendacji w sytuacji dopuszczenia przez Wytyczne horyzontalne stosownych rozwiązań w nowej perspektywie finansowej. Szczegóły uzgodnień dotyczących rekomendacji zostały przedstawione w tabeli rekomendacji, która stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

W trakcie konsultacji zatwierdzono rekomendacje:

  1. w całości – cztery rekomendacje, tzn. rekomendacje zostały zaakceptowane do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły;
  2. częściowo – cztery rekomendacje, tzn. rekomendacje zostały zaakceptowane do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły;

Bieżący status rekomendacji z badania pn. „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim” przedstawiono poniżej:

Numer rekomendacji

Nadany status

Obowiązek monitorowania

3, 5, 7, 9

rekomendacja zatwierdzona w całości

Podlega monitorowaniu

1, 2, 6, 8

rekomendacja zatwierdzona częściowo

Podlega monitorowaniu

4

horyzontalna

Podlega monitorowaniu przez KJE

 

Rekomendacje programowe (nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) będą monitorowane przez IZ RPOWP 2014-2020.

Jednej rekomendacji przypisano klasę horyzontalnej strategicznej, za jej monitorowanie odpowiada Krajowa Jednostka Ewaluacyjna (KJE).

Dodana: 21 sierpień 2020 11:49

Zmodyfikowana: 21 sierpień 2020 12:27