Podstawy prawne

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE POLITYKĘ SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 20014 – 2020 PO STRONIE POLSKIEJ:

Najważniejsze dokumenty określające kierunki Polityki Spójności w Polsce na lata 2014-2020:

Dokumenty programowe przyjęte przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r. (w chwili obecnej trwają negocjacje Programów Operacyjnych z Komisja Europejską):

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego przyjęty przez Zarząd Województwa 8 kwietnia 2014 (obecnie program oczekuje na przyjęcie przez Komisję Europejską):

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE POLITYKĘ SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 20014 – 2020 PO STRONIE UNII EUROPEJSKIEJ

Najważniejsze dokumenty kierunkujące Politykę Spójności UE na lata 2014-2020:

Regulacje dotyczące funduszy UE, z których realizowana będzie Polityka Spójności na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności), przyjęte przez Parlament Europejski i Radę UE 17 grudnia 2014:

Inne ważne regulacje dotyczące Polityki Spójności:

Dodana: 22 lipiec 2014 07:41

Zmodyfikowana: 20 październik 2015 09:46