Newsletter

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTERA REGIONALNEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO

 1. Korzystanie z usługi Newslettera Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (zwanym dalej Newsletterem) jest dobrowolne.
 2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji badania ewaluacyjnego.
 3. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem rot@wrotapodlasia.pl.
 4. Uwagi w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rot@wrotapodlasia.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

Mogą Państwo kontaktować się z nim w następujący sposób:

 1. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://bip.wrotapodlasia.pl/kontakt.html,
 2. telefonicznie: 85 66 54 549,
 3. listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Inspektor ochrony danych

Możecie Państwo kontaktować się również z wyznaczonym przez Województwo Podlaskie inspektorem ochrony danych osobowych:

 1. poprzez e-mail: iod@wrotapodlasia.pl,
 2. listownie: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe będą udostępnione pracownikom Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w celach wysyłki Newslettera oraz mogą zostać udostępnione podmiotom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną tej usługi.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać i przechowywać do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wykonywania przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne zadań związanych z realizowaną działalnością informacyjną.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://bip.wrotapodlasia.pl/polityka-plikow-cookies.html.

Dodana: 20 kwiecień 2021 13:09

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2021 13:12