Plany ewaluacji RPOWP 2007 – 2013

L.P. Nazwa planu Dokument do pobrania
1 Okresowy Plan Ewaluacji RPOWP na rok 2015
2 Okresowy Plan Ewaluacji RPOWP na rok 2014
3 Okresowy Plan Ewaluacji RPOWP na rok 2013
4 Okresowy Plan Ewaluacji RPOWP na rok 2012
5 Okresowy Plan Ewaluacji RPOWP na rok 2011
6 Okresowy Plan Ewaluacji RPOWP na rok 2010
7 Okresowy plan ewaluacji RPOWP na rok 2009
8 Okresowy plan ewaluacji RPOWP na rok 2008
9 Plan ewaluacji RPOWP na lata 2007-2013  
Zmiana Planu przyjęta Uchwałą Nr 223/3134/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2014 r.
Plan zatwierdzony Uchwałą Nr 83/1052/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

 

Dodana: 1 lipiec 2014 18:56

Zmodyfikowana: 29 styczeń 2015 10:46