Stan realizacji ewaluacji RPOWP 2007 – 2013

ex ante
Tytuł: „Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"  
Status: w trakcie realizacji
Wykonawca: Konsorcjum firm: Ecorys Sp. z o.o., Geoprofit Wojciech Dziemianowicz oraz Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
on going
Tytuł: „Ocena działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na potrzeby sprawozdania końcowego oraz perspektywy finansowej 2014-2020”
Status: zrealizowany - lipiec - październik 2014 r.
Wykonawca: Konsorcjum: WYG PSDB oraz AGERON Polska
Tytuł: "Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych z Działania 6.2 RPOWP na lata 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu"
Status: zrealizowany - 2013 r.
Wykonawca: Public Profits Sp. z o.o.
Tytuł: „Ocena wpływu inwestycji dofinansowanych w ramach środków UE na realizację założeń Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 r.”
Status: zrealizowany - 2013 r.
Wykonawca: Public Profits Sp. z o.o.
Tytuł: „Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu”
Status: zrealizowany - 2013 r.
Wykonawca: Konsorcjum: PSDB Sp z o.o. oraz Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Tytuł: „Ocena funkcjonowania systemu informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w połowie realizacji Programu"
Status: zrealizowany - 2011 r.
Wykonawca: Konsorcjum: Grupa Gumułka Sp. z o.o. oraz Grupa Gumułka - Euroedukacja Sp. z o.o.
Tytuł: „Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów RPOWP na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013”
Status: zrealizowany - 2011 r.
Wykonawca: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Tytuł: „Analiza efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania”
Status: zrealizowany - 2010 r.
Wykonawca: Instytut Badań Strukturalnych oraz Reytech Sp. z o.o.
Tytuł: „Ocena funkcjonowania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”
Status: zrealizowany - 2010 r.
Wykonawca: Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” z Poznania
Tytuł: „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”
Status: zrealizowany - 2008 r.
Wykonawca: Konsorcjum CASE - Doradcy Sp. z o.o. oraz Grupa doradzcza Wspierania Rozwoju Regionlanego TROJDEN Paweł Kościelecki
Tytuł: „Ocena systemu informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”
Status: zrealizowany -2009 r.
Wykonawca: Konsorcjum złożonemu z Grupa Gumułka – Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. oraz Grupa Gumułka Sp. z o.o.
Tytuł: „Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP na lata 2007 - 2013”
Status: zrealizowany - 2009 r.
Wykonawca: Konsorcjum: IBC Group Central Europe Holding S.A. oraz Białostockia Fundacja Kształcenia Kadr
     
     
     
ex post
Status: planowana w 2016 r.

 

Dodana: 1 lipiec 2014 18:55

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2014 14:21