Skład Grupy Sterującej Ewaluacją

 

Zgodnie z planem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 przyjętym Uchwałą Nr 223/3134/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2014 roku, w skład Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP wchodzą następujące osoby:

 1. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
 2. Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
 3. Dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
 4. Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
 5. Kierownik Referatu  Programowania, Departament Rozwoju Regionalnego
 6. Kierownik Referatu Koordynacji, Departament Rozwoju Regionalnego
 7. Kierownik Referatu Informacji i Promocji, Departament Rozwoju Regionalnego
 8. Kierownik Referatu Monitorowania i Systemów Informatycznych, Departament Rozwoju Regionalnego
 9. Kierownik Referatu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, Departament Rozwoju Regionalnego
 10. Pracownicy Referatu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, Departament Rozwoju Regionalnego (2 osoby)
 11. Kierownik Referatu Administracyjnego, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
 12. Pracownik Referatu Zamówień Publicznych, Biuro Obsługi Urzędu
 13. Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju

Skład GSE RPOWP na lata 2007 – 2013 może zostać poszerzony o kolejne osoby, jeżeli
w toku dalszych prac nad ewaluacją zaistnieje taka potrzeba. Oprócz stałego składu GSE do prac zespołu zapraszane są osoby będące ekspertami w poszczególnych obszarach bądź zajmujące się dziedziną, w której niezbędne jest zasięgnięcie opinii.

Dodana: 26 maj 2014 15:31

Zmodyfikowana: 30 maj 2014 09:14