System wskaźników monitorowania SRWP do roku 2020

 

Stan prawny Rodzaj wskaźnika Podstawa dla uwzględnienia w Systemie Zestawy wskaźników do poprania Wartości wskaźników w latach 2003 - 2015
Stan na 02.06.2016 Wskaźniki monitorowania celów strategicznych Aneks nr 4 do SRWP 2020 + zmiany wynikające z rekomendacji zawartych w Raportach z realizacji SRWP Pobierz Pobierz
Wskazniki monitorowania celów operacyjnych
Stan na 17.09.2015 Wskazniki monitorowania celów strategicznych Aneks nr 4 do SRWP 2020 + zmiany wynikające z rekomendacji zawartych w pierwszym Raporcie z realizacji SRWP Pobierz
Wskaźniki monitorowania celów operacyjnych
Stan na 12.08.2014 Wskaźniki monitorowania celów strategicznych Aneks nr 4 do SRWP 2020 Pobierz
Wskaźniki monitorowania celów operacyjnych

Obecny zestaw wskaźników uległ pewnym zmianom względem pierwotnego zestawu zawartego w Załączniku nr 4 do SRWP – zmiany te wynikały zarówno z doboru nowych wskaźników, które bardziej adekwatnie odzwierciedlają stopień realizacji celów strategicznych i operacyjnych SRWP, ze zidentyfikowania w trakcie prowadzenia monitoringu problemów z pozyskaniem wartości pewnych wskaźników, jak również z konieczności ustalenia nowych wartości docelowych dla części wskaźników.

Dodana: 12 czerwiec 2014 10:49

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2016 11:54