Ewaluacja SRWP

Proces ewaluacji stanowi niezbędny element planowania strategicznego i polega na przeprowadzeniu okresowej oceny poziomu osiągnięcia celów strategicznych oraz faktycznego wpływu podjętych działań na rzecz ich realizacji. Podstawowym, lecz nie jedynym źródłem danych wspomagającym proces ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 ma być proces monitorowania.

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 [1] oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego [2], Regionalne Obserwatorium Terytorialne ma za zadanie tworzyć system współpracy i przepływu informacji miedzy najważniejszymi podmiotami publicznymi, biorąc udział w realizacji polityki rozwoju na szczeblu regionalnym, w celu monitorowania i oceny całości interwencji publicznej, mającej wpływ terytorialny. W tym zakresie zadaniem ROT będzie też koordynacja systemu Ewaluacji SRWP.

Pierwsze badania ewaluacyjne dotyczące oceny realizacji celów SRWP, planowane są na 2018 r.[1] Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Podlaskiego do roku 2020, s. 63 (http://www.strategia.wrotapodlasia.pl/pl/strategia/var/resources/154/248/22/1310strategia2020wwwpl.pdf)

 

Dodana: 6 sierpień 2014 07:48

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2015 12:41