Lista aktualności

 • Otwarty dostęp do danych dotyczących europejskiej Polityki Spójności

  2014-08-06 07:53:00

  W celu zwiększenia przejrzystości oraz stymulowania debaty na temat osiągnięć z realizacji funduszy Unii Europejskiej utworzona została platforma z otwartym dostępem do danych dotyczących Polityki Spójności. Platforma zawiera informacje na temat podjętych inwestycji oraz osiągniętych rezultatów (wraz z danymi kontekstowymi ukazującymi sytuację społeczno-gospodarczą danego kraju).

 • Umowy partnerstwa i Programy Operacyjne – stan zaawansowania

  2014-07-23 11:46:00

  Komisja Europejska przyjęła 9 z 28 Umów Partnerstwa (w tym z Polską). W chwili obecnej analizie poddawane są umowy partnerstwa pozostałych 19 krajów wspólnoty oraz projekty ich Programów Operacyjnych zawierających plany inwestycyjne, które będą realizowane z unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w ramach polityki spójności w latach 2014-2020.

 • XXV posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP – 30.04.2014

  2014-05-30 10:14:00

  W dniu 30 kwiernia 2013 r. odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2007 – 2013.

 • Informacje o GSE przed 18 marca

  2014-05-30 10:06:00

  Wszelkie informacje dotyczące funckjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją przed 18 marcia 2014 r. w tym informacje dotyczące posiedzeń Grupy Sterującej Ewaluacją znajdują się pod adresem: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/ewaluacja/grupa-sterujaca/spotkania.html