Lista aktualności

 • Komunikacja Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

  2015-04-23 10:02:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 (SKPS).

 • Zmiany statusu programów operacyjnych

  2015-04-22 08:35:00

  W ubiegłym tygodniu (20-24.04.2015) w Monitorze Polskim zostały opublikowane zmiany dotyczące statusu programów operacyjnych perspektywy lat 2007-2013 oraz 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami w zakresie ich wdrażania

 • Ustawa o RLKS

  2015-03-31 09:57:00

  Jednym z instrumentów wdrażanych przez KE w perspektywie 2014-2020 będzie Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Instrument ten bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia. W nowej perspektywie RLKS realizowany będzie w ramach regionalnych programów operacyjnych, a także PROW oraz PO Ryby. Zasady realizacji instrumentu są wspólne dla wszystkich funduszy (EFS, EFRR, EFRROW, EFMR, tzw. EFSI).

 • 40 rocznica powstania EFRR

  2015-03-19 11:16:00

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowi fundament unijnej polityki rozwoju regionalnego. Decyzję o jego utworzeniu podjęto dokładnie 40 lat temu, w dn. 18 marca 1975 roku. Składająca się wówczas z dziewięciu państw członkowskich Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) powołała fundusz na okres próbny.

 • Polityka miejska w Europie

  2015-03-19 11:15:00

  W centrum dyskusji brukselskich wydarzeń pozostaje program URBACT III. Od 2003 roku program pomaga miastom wypracować praktyczne, zrównoważone metody dla wyzwań przed którymi stoją – a są to problemy miejskie związane z inteligentnym i trwałym wzrostem sprzyjającym włączeniu społecznemu (priorytety Strategii 2020).

 • Strategia ramowa na rzecz silnej unii energetycznej

  2015-03-02 12:51:33

  Komisja Europejska przyjęła strategię ramową na rzecz silnej unii energetycznej. Strategię tworzą cztery główne cele tj.: ograniczenie zależności energetycznej, promowanie wolnego przepływu energii przez granice, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz kilka celów pośrednich.

 • Zielone światło KE dla RPO na lata 2014-2020

  2015-02-18 14:04:00

  Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014-2020 dla dziewięciu polskich województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko – mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. Wartość ogólna środków przydzielonych z tych programów to ponad 20 mld euro - ok. 17 mld euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 • Unia pobudzi innowacyjność w Polsce

  2015-02-18 14:04:00

  Komisja Europejska przyjęła program operacyjny „Inteligentny Rozwój”. Wartość inwestycji w ożywienie wzrostu gospodarczego w Polsce wyniesie 10 mld euro – 8,6 mld euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Inwestycje podejmowane w ramach Programu pozwolą zwiększyć wydatki na badania i rozwój, w efekcie czego firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą mogły realizować nowatorskie pomysły, a tym samym budować przewagę konkurencyjną.

 • XXVI posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP – 23.01.2015 r.

  2015-01-27 07:41:46

  W dniu 23.01.2015 roku odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2007-2013.

 • Portal Funduszy Europejskich w nowej odsłonie

  2015-01-20 12:01:13

  W celu ułatwienia przyszłym beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nową odsłonę serwisów internetowych poświęconych tej tematyce. Portale mają być bardziej intuicyjne w obsłudze.