Lista aktualności

 • Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności

  2015-12-22 09:59:02

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło publikację omawiającą rozporządzenia unijne składające się na pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020.

 • Polsko-litewska współpraca transgraniczna

  2015-12-17 09:09:38

  Komisja Europejska przyjęła program współpracy transgranicznej „Interreg V-A Litwa-Polska”. Filary programu stanowią cztery priorytety.

 • Prawo i dokumenty

  2015-12-07 10:01:23

  Na stronie rządowej, poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, zostały opublikowane akty prawne w sprawie udzielania pomocy finansowej na zadania w ramach programów operacyjnych.

 • XXVIII Posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją – 25.11.2015

  2015-11-27 08:04:53

  Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją zebrali się w dn. 25 listopada 2015 r. celem przedyskutowania projektu Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dla perspektywy finansowej 2014-2020. W czasie prezentacji, członkowie zostali zapoznani z wytycznymi w zakresie tworzenia planów ewaluacji na nowy okres programowania oraz związanymi z nimi istotnymi procedurami.

 • Dokumentowanie postępowania w sprawie OOŚ

  2015-10-28 11:10:34

  Na stronie rządowej poświęconej wdrażaniu funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały opublikowane wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

 • Usługi publiczne w transporcie zbiorowym

  2015-10-23 14:56:20

  Minister Infrastruktury i Rozwoju, drogą Wytycznych, określiła zasady dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów zobowiązanych do świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Podmioty, o których mowa tj..: JST oraz operatorzy mogą ubiegać się o rekompensatę środków na zakup (lub modernizację) składników majątkowych.

 • Zadania własne JST: gospodarka odpadami

  2015-10-23 14:55:27

  W dn. 22 października 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziła zasady dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi. Wytyczne mają zastosowanie jedynie do sytuacji, w których dofinansowanie ze środków funduszy UE wypłacane jest w formie rekompensaty.

 • Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna

  2015-10-22 13:42:15

  W dn. 22 października 2015 r. Komisja Europejska przyjęła program współpracy transgranicznej (Interreg) dotyczący granicy polsko – niemieckiej. Program dedykowany jest nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Główne założenia współpracy pomiędzy krajem związkowym Brandenburgii a Polską obejmą zacieśnianie powiązań w regionie transgranicznym oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu.

 • SzOOP województwa podlaskiego

  2015-10-21 08:49:23

  Na portalu poświęconym tematyce wdrażania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 został udostępniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 • Prawo i dokumenty

  2015-10-01 14:55:00

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało dokumenty (akty prawne, wytyczne, zalecenia) dotyczące programów krajowych i regionalnych związanych z wydatkowaniem funduszy unijnych.