Lista aktualności

 • Informacja z X posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

  2019-01-09 14:00:39

  X posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 13.12.2018 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wioletta Dąbrowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 • Informacja z IX posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

  2018-12-27 07:40:11

  IX posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 07.11.2018 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wioletta Dąbrowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 • Informacja z VIII posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

  2018-07-20 12:34:34

  VIII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 26.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wioletta Dąbrowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 • Informacja z VII posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

  2018-02-07 10:16:53

  VII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 28.11.2017 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wioletta Dąbrowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 • Informacja z VI posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020

  2018-02-07 10:04:02

  VI posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 08.09.2017 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wioletta Dąbrowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 • V posiedzenie GSE 2014-2020 z dnia 28.04.2017 r.

  2017-06-02 11:05:46

  V posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 • IV posiedzenie GSE 2014-2020 z dnia 06.03.2017

  2017-03-15 07:42:06

  IV posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 06.03.2017 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Izabela Łokić – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 • III posiedzenie GSE 2014-2020 z dnia. 25.10.2016

  2016-11-18 10:50:27

  III posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 25.10.2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Joanna Sarosiek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

 • II Posiedzenie GSE 2014-2020 z dn. 01.08.2016 r.

  2016-09-02 13:04:04

  II posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2007-2013 odbyło się w dn. 01.08.2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89.

 • I Posiedzenie GSE 2014-2020 z dnia 13.04.2016r

  2016-05-17 12:22:12

  W dn. 13 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89, odbyło się I posiedzenie konstytuujące Grupę Sterującą Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020, połączone z XXIX posiedzeniem Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013 – zamykającym aktywność Grupy działającej w poprzedniej perspektywie finansowej. Spotkaniu przewodniczyła p.o. Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego – Pani Joanna Sarosiek.