XXV posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP – 30.04.2014

W dniu 30 kwiernia 2013 r. odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2007 – 2013. Podczas spotkania:

  • Zaprezentowano nową komórkę organizacyjną UMWP, tj. Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, która zgodnie z planem ewaluacji RPOWP na lata 2007 – 2013, pełnić będzie funkcje Jednostki Ewaluacyjnej RPOWP. W ramach dyskusji zaproponowano sposób określenia potrzeb informacyjnych komórek organizacyjnych UMWP, które mógłby zaspokajać ROT oraz zaznaczono potrzebę nawiązanie współpracy pomiędzy ROT a instytucjami dysponującymi danymi nie dostępnymi w urzędach krajowej statystyki publicznej.
  • Przedstawiciel wykonawcy badania „Dostępność usług publicznych w województwie podlaskim” – (Instytut Nauk Społecznych Sp. z o.o. – Sp.k. z Łodzi), Pani Beata Socha, zaprezentowała wyniki, które mają zostać zawarte w raporcie końcowym badania. Podczas dyskusji zainicjowanej w trakcie prezentacji, zgłoszono wiele uwag dotyczących zarówno metodologii, otrzymanych wyników i zaproponowanych wniosków jak i kwestii formalnych dotyczących sposobu prezentacji danych w raporcie końcowym. Wykonawca został zobowiązany do uwzględnienia uwag po przesłaniu ich w zbiorczej formie przez referat ROT.
  • Przedstawiono koncepcję badania i metodologii badania ewaluacyjnego „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno – gospodarczy regionu”. Podczas dyskusji omówiono zasięg przestrzenny badania, zakres definicji ujętych w metodologii oraz  kwestie związane z trybem w jakim zlecane będzie badanie ewaluacyjne.

Załączniki

  • Prezentacja ROT (PDF, 1,02 MB)

    Prezentacja Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

  • Turystyka Koncepcja (PDF, 569,35 KB)

    Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno – gospodarczy regionu

Dodana: 30 maj 2014 10:14

Zmodyfikowana: 30 maj 2014 10:22