Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost dostępności e-usług oraz wykorzystanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania ewaluacyjnego, w którym podjęto się sprawdzenia czy projekty zrealizowane w ramach IV Osi (Społeczeństwo Informacyjne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPOWP 2007-2013) przyczyniły się do wzrostu poziomu wykorzystania e-usług oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych (w ramach instytucji i pomiędzy instytucjami) województwa podlaskiego.

Dodana: 31 lipiec 2017 14:07

Zmodyfikowana: 31 lipiec 2017 14:08