Umowy partnerstwa i Programy Operacyjne – stan zaawansowania

Komisja Europejska przyjęła 9 z 28 Umów Partnerstwa (w tym z Polską). W chwili obecnej analizie poddawane są umowy partnerstwa pozostałych 19 krajów wspólnoty oraz projekty ich Programów Operacyjnych zawierających plany inwestycyjne, które będą realizowane z unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w ramach polityki spójności w latach 2014-2020.

Zgłoszone Umowy Partnerstwa (UP) i Programy Operacyjne (PO) pochodzą z następujących krajów:

 • Dania: 05.05 przyjęto UP zgłoszono 1 PO
 • Niemcy: 22.05 przyjęto UP zgłoszono 15 PO
 • Polska: 23.05 przyjęto UP zgłoszono 21 PO
 • Grecja: 23.05 przyjęto UP
 • Łotwa: 20.06 przyjęto UP zgłoszono 1 PO
 • Litwa: 20.06 przyjęto UP zgłoszono 1 PO
 • Estonia: 20.06 przyjęto UP zgłoszono 1 PO
 • Cypr:  20.06 przyjęto UP
 • Słowacja: 20.06 przyjęto UP zgłoszono 5 PO
 • Francja: 14.01 zgłoszono UP i 32 PO
 • Portugalia: 04.02 zgłoszono UP i 10 PO
 • Finlandia: 17.02 zgłoszono UP i 1 PO
 • Węgry: 07.03 zgłoszono UP i 5 PO
 • Holandia: 10.03 zgłoszono UP i 4 PO
 • Rumunia: 01.04 zgłoszono UP
 • Malta: 01.04 zgłoszono UP i 1 PO
 • Bułgaria: 02.04 zgłoszono UP i 4 PO
 • Słowenia: 10.04 zgłoszono UP i 1 PO
 • Szwecja: 17.04 zgłoszono UP i 9 PO
 • Czechy: 17.04 zgłoszono UP
 • Austria: 17.04 zgłoszono UP i 1 PO
 • Wielka Brytania: 17.04 zgłoszono UP i 3 PO
 • Włochy: 22.04 zgłoszono UP
 • Hiszpania: 22.04 zgłoszono UP
 • Chorwacja: 22.04 zgłoszono UP
 • Irlandia: 22.04 zgłoszono UP
 • Belgia: 23.04 zgłoszono UP i dwa PO
 • Luksemburg: 30.04 zgłoszono UP

 

Zgłoszono również trzy Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Komisja Europejska podkreśliła iż bardziej od szybkości liczy się jakość oraz, że kluczowe jest strategiczne podejście do wykorzystania środków.

Komisja w dalszym ciągu dokładnie analizuje pozostałe Umowy Partnerstwa i Programy Operacyjne i gdy to konieczne przesyła uwagi do krajów członkowskich.

Spodziewany termin przyjęcia następnych Umów Partnerstwa to lipiec i początek sierpnia, a dalsze umowy będą przyjmowane jesienią.

Więcej>> http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/news_en.cfm

Dodana: 23 lipiec 2014 11:46

Zmodyfikowana: 23 lipiec 2014 11:48