Otwarty dostęp do danych dotyczących europejskiej Polityki Spójności

W celu zwiększenia przejrzystości oraz stymulowania debaty na temat osiągnięć z realizacji funduszy Unii Europejskiej utworzona została platforma z otwartym dostępem do danych dotyczących Polityki Spójności. Platforma zawiera informacje na temat podjętych inwestycji oraz osiągniętych rezultatów (wraz z danymi kontekstowymi ukazującymi sytuację społeczno-gospodarczą danego kraju).

Poprzez Politykę Spójności Unia Europejska inwestuje blisko 50 miliardów euro rocznie w rozwój gospodarczy na szczeblu krajowym i regionalnym. Inwestycje te mają pomóc krajom członkowskim w osiągnięciu celów Strategii Europa 2020 czyli inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączaniu społecznemu.

Platforma z otwartym dostępem do danych dostępna jest pod adresem:

https://cohesiondata.ec.europa.eu/

Dodana: 6 sierpień 2014 07:53

Zmodyfikowana: 6 sierpień 2014 08:03