III posiedzenie GSE 2014-2020 z dnia. 25.10.2016

III posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2014-2020 (GSE) odbyło się w dniu 25.10.2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Joanna Sarosiek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie służyło:

 1. Nadaniu statusów rekomendacjom z badania pn.: „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013”.
  W raporcie z badań, Wykonawca zaproponował działania, wdrożenie których mogłoby wpłynąć na usprawnienia w realizacji RPOWP 2014-2020. W trakcie dyskusji, drogą konsensusu uznano, iż rekomendacje 1 i 3 powinny otrzymać status zatwierdzona częściowo (realizowana), 2,5,10 – zatwierdzona w całości (wdrożona), 8 i 9 – zatwierdzona częściowo (wdrożona), 4,6,7 – odrzucona. W efekcie, działania wdrożeniowe (w terminie do 31.12.2020) obejmą zakres proponowany w rekomendacjach 1,3 i do czasu ich zrealizowania podlegać będą monitorowaniu. Jednocześnie zmodyfikowano sposób wdrożenia rekomendacji: 1,3,8,9 przyjmując zapisy uwzględniające istniejące procedury oraz aktualną sytuację realizacji Programu.

  Bieżący status rekomendacji z badania dotyczącego stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji Programu:

  1 i 3 – zatwierdzona częściowo (realizowana) Podlega monitoringowi
  2,5,10 – zatwierdzona w całości (wdrożona)
  8 i 9 – zatwierdzona częściowo (wdrożona)
  4,6,7 – odrzucona.

  Informacja na temat celu badań, wniosków oraz rekomendacji będzie przedmiotem obrad Komitetu Monitorującego.
 2.  Ostatecznemu zaakceptowaniu listy pytań badawczych w badaniu pn.: „Ocena systemu realizacji RPOWP 2014-2020”;
 3. Konsultacji zapisów OPZ pn.: „Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost dostępności e-usług oraz wykorzystanie rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych”.

W odniesieniu do pkt. 2 i 3 ustalono, że konsultacje odbędą się trybem obiegowym. Drogą elektroniczną ponownie rozesłano materiały z prośbą o przekazanie uwag. W rezultacie otrzymano informacje w formie komentarzy naniesionych bezpośrednio w wersji edytowalnej dokumentów.

Załączniki

Dodana: 18 listopad 2016 10:50

Zmodyfikowana: 18 listopad 2016 10:50