II Posiedzenie GSE 2014-2020 z dn. 01.08.2016 r.

II posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPOWP na lata 2007-2013 odbyło się w dn. 01.08.2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89.

Spotkanie służyło:

 1. Omówieniu wyników końcowych badania pn.: „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013”.
  W imieniu Wykonawcy, wyniki końcowe badania prezentowała Pani Monika Sarapata. W trakcie dyskusji zgłoszono wiele uwag i zastrzeżeń, m.in. wskazano na:
  • konieczność zaktualizowania danych wskaźnikowych i doprecyzowania metody liczenia wskaźnika syntetycznego rozwoju,
  • zaakcentowania podejścia horyzontalnego do stosowania zasady równości szans na wszystkich badanych płaszczyznach,
  • ponownego zweryfikowania treści raportu, celem uniknięcia wnioskowania opartego na błędnych założeniach,
  • przeformułowania niektórych wniosków i spostrzeżeń.

  Ustalono, że uwagi, sformułowane w formie protokołu rozbieżności, zostaną przekazane Wykonawcy w dn. 05.08.2016 r. również formie komentarzy do wersji edytowalnej raportu końcowego badania.

 2. Skonsultowaniu założeń zapisów SOPZ pn.: „Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.
  Członkowie GSE wnieśli swoje uwagi do projektu założeń badawczych. Ustalono przesunięcie terminu realizacji badania do czasu zweryfikowania zakresu planowanej ewaluacji z zakresem audytów systemu prowadzonych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Po dokonaniu weryfikacji, SOPZ zostanie zmodyfikowany i ponownie skonsultowany z członkami Grupy Sterującej Ewaluacją.

Dodana: 2 wrzesień 2016 13:04

Zmodyfikowana: 2 wrzesień 2016 13:04