Ewaluacja pilotażu Działania 1.1 POPW 2014-2020 (POPW) Platformy startowe dla nowych pomysłów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zleciła badanie ewaluacyjne pilotażu Działania 1.1 POPW 2014-2020 Platformy Startowe dla nowych pomysłów. Etap pierwszy poświęcony został ekosystemowi nowopowstałych Platform Startowych, drugi analizie ex-post pilotażu.

 

Platformy Startowe dla nowych pomysłów są kompleksowym programem wsparcia dla startupów. W ramach konkursu, Instytucja Pośrednicząca POPW (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) wybrała 3 Platformy Startowe: Hub of Talents, TechnoparkBiznesHub oraz Connect. Zadaniem Platform był nabór innowacyjnych pomysłów, a następnie ich inkubacja, po zakończeniu której startupy mogły się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 800 tys. zł z Poddziałania 1.1.2 POPW na rozwój swojej działalności. Pilotaż programu Platformy Startowe dla nowych pomysłów przetestował nowe rozwiązanie, jakim jest budowa systemu wsparcia dla innowacyjnych startupów opartego na inkubacji pomysłu, przygotowaniu go do wejścia na rynek w oparciu o utworzony wokół Platformy ekosystem oraz wyinkubował zakładaną liczbę przedsiębiorstw typu startup (blisko 200). Badanie pokazało dalszą potrzebę prowadzenia działań skierowanych do przedsiębiorstw typu startup i osób chcących rozpocząć prowadzenie tego typu przedsiębiorstw.

 

Ewaluacja pilotażu Działania 1.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020 (POPW) Platformy startowe dla nowych pomysłów prowadzona była w okresie październik 2016 r. – lipiec 2017 r.

Załączniki

Dodana: 20 październik 2017 07:51

Zmodyfikowana: 20 październik 2017 07:51