Działamy lokalnie

Nową propozycją Komisji Europejskiej jest instrument terytorialny – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Podstawowym założeniem RLKS jest zwiększenie udziału społeczności lokalnych w zarządzaniu terenów, na których mieszkają.
Sam instrument jest dobrze znany i był z powodzeniem stosowany na terenach wiejskich w poprzednich latach
w inicjatywie LEADER. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 mechanizm ten obejmie nie tylko wsie, ale również miasta. W zamyśle RLKS ma ułatwić nawiązywanie współpracy na linii wieś – miasto.

Stosowanie instrumentu RLKS jest obowiązkowe jedynie dla Wspólnej Polityki Rolnej (5% środków EFRROW musi zostać przekazanych na realizację RLKS). W pozostałych funduszach (EFMR, EFS, EFRR) jego realizacja jest dobrowolna.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/Dzialamy_lokalnie_05112014.aspx

Dodana: 2 grudzień 2014 09:57

Zmodyfikowana: 2 grudzień 2014 10:30