Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa podlaskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego

Odpowiadając na zapotrzebowanie informacyjne DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG for Employment, Social Affairs and Inclusion), Regionalne Obserwatorium Terytorialne opracowało analizę sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa podlaskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zakres analizy obejmuje cztery główne obszary, tj. demografia, rynek pracy, integracja społeczna, edukacja i kształcenie. Struktura opracowania odpowiada wyżej wymienionym działom, w ramach każdego z nich przeanalizowano dostępne dane w odniesieniu do określonych wskaźników. W miarę dostępności danych, określono również miejsce województwa w skali całego kraju, jak i zaprezentowano informacje na poziomie powiatów/gmin. Zgodnie z założeniami określającymi strukturę raportu każdy rozdział tematyczny zawiera również wnioski i rekomendacje.

Na potrzeby analizy przyjęto okres lat 2007-2015 (w przypadku, gdy założony szereg czasowy nie był dostępny, analizą objęto krótsze okresy) .

Załączniki

Dodana: 22 listopad 2016 10:34

Zmodyfikowana: 22 listopad 2016 10:34