„Szóste sprawozdanie dotyczące spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”

Szósty Raport Kohezyjny Komisji Europejskiej wykazuje, że Polityka Spójności Unii Europejskiej będzie służyć wypełnianiu celów rozwojowych zawartych w strategii Europa 2020 poprzez kreację miejsc pracy i redukowanie nierówności w całej Europie. Raport pokazuje w jaki sposób, w perspektywie finansowej 2014-2020, priorytety inwestycyjne Polityki Spójności będą skupione w kluczowych obszarach, takich jak: efektywność energetyczna, tworzenie miejsc pracy, włączanie społeczne oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby jak największa część inwestycji działała na rzecz obywateli Unii Europejskiej. Raport Kohezyjny publikowany jest przez Komisję Europejską co 3 lata.

Pełen tekst raportu w języku angielskim dostępny jest na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_en.pdf

Dodana: 8 sierpień 2014 13:38

Zmodyfikowana: 8 sierpień 2014 13:38